100si

Vpisano: 26.8.2008 11:12:10

Razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v petek, 20. junija 2008 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2008/2009.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za kadrovske štipendije, ki jih bodo delodajalci sklenili za šolsko/študijsko leto 2008/2009 in do zaključka stopnje izobraževanja posameznega kadrovskega štipendista.

Vrednost razpisa je 8 milijonov EUR, pri čemer bo sklad delodajalcem sofinanciral kadrovsko štipendijo od vključno šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja štipendista po izobraževalnem programu.
Kadrovska štipendija, za katere sofinanciranje se prijavlja delodajalec, ne sme biti nižja od 36 EUR mesečno za ne sme biti nižja od 36 EUR mesečno za dijaka in 54 EUR mesečno za študenta brez dodatkov.

Na razpis se bodo lahko prijavili le tisti delodajalci, ki bodo štipendije podelili na podlagi javne objave na spletni strani sklada www.sklad-kadri/kadrovske. Delodajalci, katerih potrebe še niso objavljene v skupnem razpisu kadrovskih štipendij na spletni strani sklada, morajo potrebe oddati najkasneje do 15. septembra 2008.

Rok za prijavo na razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je 15. oktober 2008.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada www.sklad‐kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada vsak delavnik med 9. in 15. uro osebno ali jo naročiti na telefonski številki 01/434‐10‐80 oz. e‐poštnem naslovu info@sklad‐kadri.si.

Dodatne informacije:
Informacije so na voljo na e‐poštnem naslovu stipendije@sklad‐kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan v času uradnih ur med 12. in 15. uro pri Bogdani Kovač, tel. 01/434‐58‐84 ali 01/434‐10‐80.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2528