100si

Vpisano: 17.6.2008 12:24:13

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostras, v okviru iniciative Eureka

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je podpora malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars

Pogoji sodelovanja:
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
- Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner).
- Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov Eurostars, katerih projekt je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars lahko prijavijo slovenski prijavitelji (velika, mala in srednje velika podjetja in raziskovalnorazvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic konzorcija EUROSTARS (seznam najdete na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so upravičene organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars objavljenim na http://www.eurostars-eureka.eu in tega javnega razpisa.

Način prijave in razpisni roki:
Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog (že objavljena datuma: 8. februar 2008 in 21. november 2008, do 17:00 CET) v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje, in sicer v elektronski obliki na Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko spletne strani http://www.eurostars-eureka.eu.

Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo preko elektronske pošte: eurostars.mvzt@gov.si.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2483