100si

Vpisano: 29.5.2008 10:02:58

Razpis dolgoročnih posojil in garancij (za Dolenjsko)

Predmet razpisa:
– dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.270.000,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.135.000,00 EUR, za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v občinah: Novo Mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški potok, Kostel.

Upravičeni stroški investicije:
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva.

Rok:
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno.

Način prijave:
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme:
• v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Kontaktna oseba: Damjan Malnarič, Tel: 07/337-29-87 in
• v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, Kontaktna oseba: Mašenjka Hvala, Tel: 01/895-06-10. Vloga se nahaja tudi na spletni strani: www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2403