100si

Vpisano: 29.5.2008 9:44:24

Razpis posojil za samozaposlitev (za Dolenjsko)

Predmet razpisa:
»Razpis A«: posojila brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko programa pospeševanja samozaposlovanja od 1. 1. 2007 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2008 dalje. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine.
»Razpis B«: posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50 zaposlenih) za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2008 dalje in za posojilo (obratna sredstva) delodajalcem (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2008 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpisana sredstva zagotavljajo občine.

»Razpis A«: na razpis se lahko prijavijo:
1. brezposelne osebe, ki so realizirale samozaposlitev po programu ZRSZ od 1. 1. 2007 naprej in
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1. 2008 dalje zaposlili za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima dvema letoma.
Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu.

»Razpis B«: na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2008 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za nedoločen čas zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2008 dalje, če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli sredstev ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev občin,
3. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2008 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Način prijave:
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme na:
• Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Kontaktna oseba: Damjan Malnarič, Tel: 07/337-29-87 in
• Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, Kontaktna oseba: Mašenjka Hvala, Tel: 01/895-06-10.
Vlogo lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani: www.rc-nm.si.

Rok:
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno.

Razpisna dokumentacija


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2402