100si

Vpisano: 29.4.2008 13:45:19

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov Usposabljanja na delovnem mestu

Zavod RS za zaposlovanje obvešča delodajalce o možnosti sodelovanja pri izvedbi projektov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2008. Ti se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada in iz Proračuna RS, za njihovo izvedbo pa je namenjeno 1.100.000 evrov.

Gre za usposabljanja brezposelnih oseb na delovnem mestu, to pomeni, da so projekti namenjeni pospeševanju zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Namen aktivnosti je vključitev in sodelovanje brezposelnih oseb s ciljem pridobitve novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj za povečanje zaposlitvenih možnosti. Omenjeni programi predvidevajo vključitev okrog 460 brezposelnih oseb, izvajali pa se bodo do 30. septembra 2008. Projekt usposabljanja na delovnem mestu mora prijaviti delodajalec. Delodajalec lahko predloži le eno ponudbo za izvedbo programa usposabljanja, ki jo posreduje na pristojno območno službo Zavoda, ta pa lahko vsebuje več programov usposabljanja brezposelnih oseb na konkretnih delovnih mestih. Ponudbe bodo obravnavale strokovne komisije na pristojnih območnih službah Zavoda, in sicer po vrstnem redu prispetja popolnih ponudb do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Projekt bo lahko odobren v celoti ali deloma. Po izboru projekta bo napotovanje ustreznih brezposelnih oseb potekalo z neposrednim sodelovanjem delodajalca s pristojnimi uradi za delo.

Posamezen program Usposabljanje na delovnem mestu lahko traja od enega do največ treh mesecev. Zavod bo izbranim delodajalcem kril stroške mentorja do višine 250 EUR (brez DDV) na mesec na vključeno brezposelno osebo kot tudi stroške predhodnega zdravniškega pregleda ter stroške zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Udeleženci pa bodo prejeli dodatek za prevoz ter dodatek za aktivnost do višine 60 % minimalne plače (približno 339,92 evrov).

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Zavoda v rubriki Javni razpisi.
Povabilo delodajalcem, da oddajo svoje predloge za projekte usposabljanja na delovnem mestu, je odprto do porabe sredstev oziroma do 15. avgusta 2008.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2274