100si

Vpisano: 17.7.2008 10:27:29

Obrazci za napoved kapitalskih dobičkov za leto 2007 - do 28.2.2008

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
Obrazec in navodilo:

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
Obrazec in navodilo:

E-seminar Kapitalski dobički fizičnih oseb od trgovanja z vrednostnimi papirji in drugih najbolj pogostih transakcijah (2007)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2129