100si

Vpisano: 26.3.2008 14:22:33

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007 - do 31.3.2008

Za dohodek iz dejavnosti, velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Kdo

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu. V primerih, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerih plačuje davčni zavezanec od dohodkov iz dejavnosti, tudi davčni odtegljaj, izračuna davčni odtegljaj plačnik davka v obračunu davčnih odtegljajev.

Rok za oddajo obračuna

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Obrazec in navodilo

Kam

Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci ga lahko prevzamejo s spletnih strani Davčne uprave RS: http://www.durs.gov.si.

Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v papirni ali v elektronski obliki – na PC disketah ali CD. Zavezanci lahko predložijo dokument v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni strani: http://edavki.durs.si. Zavezanec predloži PC disketo ali CD skupaj z izpisom podatkov obračuna na papirju. Navedeni izpis potrdi odgovorna oseba zavezanca, enako kakor originalni obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Podrobna vsebina računalniškega zapisa – struktura datoteke (.xsd)
Predpisana oblika datoteke je XML je objavljena na spletni strani Davčne uprave RS ali
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx (XML shema za DDD-DDD z najvišjo verzijo).

PRILOGE K VLOGI

Zavezanec poleg davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Priloga 3 in Priloga 4 Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 68/07) in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5–14 tega pravilnika in njegov sestavni del (Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8a, Priloga 8b, Priloga 9, Priloga 10, Priloga 11, Priloga 12, Priloga 13 in Priloga 14).

Več

Vir: spletna stran DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2098