100si

Vpisano: 5.12.2007 16:33:10

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007

 1. Kdo naj izpolni vlogo?
 2. Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

 3. Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?
 4. Po izkušnjah iz preteklih let se vloga nanaša na okoli 160.000 zavezancev za dohodnino.

 5. Zakaj je potrebno oddati vlogo?
 6. V preteklosti so zavezanci lahko napovedovali uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov v letnih dohodninskih napovedih. Za odmerno leto 2007 se bo pri odmeri in poračunu dohodnine na letni ravni uporabljala nova ureditev. Davčni organ bo zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

  Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava, in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2008 posredovali izplačevalci dohodkov. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 31. 5. 2008. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

 7. Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?
 8. Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni zavezanci ne bodo oddali pravočasno (do 31. 1. 2008), bo informativni izračun sestavljen na podlagi podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2008 posredovali izplačevalci dohodkov. Zavezanci, ki se s takim informativnim izračunom ne bodo strinjali, bodo morali na davčni urad po prejemu informativnega izračuna poslati ugovor. Dohodnina jim bo tako odmerjena šele jeseni 2008.

 9. 5. Kaj pridobim, če oddam vlogo?
 10. Če bo davčni organ do 31. 1. 2008 prejel vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske, bo lahko s pridobljenimi podatki davčnemu zavezancu izdal korekten informativni izračun dohodnine. Temu zavezancu tako ne bo potrebno dajati ugovora zoper informativni izračun. Na ta način mu bo dohodnina za leto 2007 odmerjena veliko prej, kot sicer.

 11. Kje je dostopen obrazec?
 12. Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS. Vlogo bo od konca decembra dalje mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

 13. Kako izpolniti vlogo?
 14. Podatke o vzdrževanih družinskih članih je potrebno izpolniti pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.

  Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave.

 15. Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?
 16. Za izpolnitev vloge so potrebni predvsem osebni podatki vlagatelja vloge in vzdrževanih družinskih članov. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge so sestavni del obrazca.

 17. Kako oddati vlogo?
 18. Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo bo mogoče oddati tudi prek sistema eDavki in to od konca decembra dalje.

 19. Do kdaj je potrebno oddati vlogo?
 20. Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 31. 1. 2008, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2007 ne bo mogel upoštevati.

 21. Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca?
 22. Zavezanci lahko obrazec vloge dobijo brezplačno na vseh davčnih uradih ali izpostavah, lahko pa si ga (tudi brezplačno) natisnejo s spletne strani Davčne uprave RS. Vlogo sprejema Davčna uprava RS brezplačno, kar pomeni, da ni potrebno plačati nobene takse. V primeru oddaje vloge po pošti se plača strošek poštnine. Če bodo zavezanci vlogo oddali osebno na uradu ali elektronsko prek sistema eDavki, pa bo oddaja povsem brezplačna.
  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1981