100si

Vpisano: 6.4.2008 14:45:22

Davčni bilten

Izvajanje 149. člena ZDDV-1

Pojasnilo MF, št. 423-3/2007-2, 19. 1. 2007

V zvezi z navodilom za izpolnjevanje 149. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) in identifikacijo davčnih zavezancev od dneva uveljavitve ZDDV-1 do 1. januarja 2007 Ministrstvo za finance meni:

Pri določitvi obdavčljivega prometa v skladu z njegovo definicijo po sedmem odstavku 94. člena ZDDV-1, ki je povzeta po 288. členu Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), davčni zavezanec ne more ugotoviti zneska obdavčljivega prometa iz informacijskega dela obrazca DDV-O, temveč le iz svojih knjigovodskih podatkov.

Za primere, ko mora davčni organ v skladu s tretjim odstavkom 149. člena ZDDV-1 odločiti o prenehanju identifikacije zaradi DDV po uradni dolžnosti, lahko ugotovi okvirni znesek obdavčljivega prometa na podlagi informacijskega dela obrazca DDV-O, dokončno pa uskladi znesek z davčnim zavezancem na podlagi njegovih knjigovodskih podatkov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1608