100si

Vpisano: 26.3.2008 23:16:06

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

V Uradnem listu RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007, je bila objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 - odl. US in 114/06 - ZUTPG) objavlja minister za finance

Povprečno letno stopnjo davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2006 36,2%.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1577