100si

Vpisano: 27.2.2007 18:55:57

Davek na plovila so obvezni plačati tudi rezidenti RS, ki imajo plovila registrirana v tujini

Obveznost plačila davka velja tudi za rezidente Republike Slovenije, ki imajo plovila registrirana v tujini.

Davčni zavezanci morajo najpozneje do 31. marca 2007 pri davčnem uradu prijaviti plovila, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco plovil, ki v to evidenco niso vpisana, in sporočiti vse podatke, potrebne za odmero davka od teh plovil. Za plačilo davka so obvezani tudi lastniki plovil daljših od petih metrov, ki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

Slovensko-hrvaški Sporazumu o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja namreč določa, da so sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice, kamor sodijo tudi vodna plovila, urejene s četrtim odstavkom 22. člena omenjenega sporazuma in se obdavčijo samo v državi rezidentstva.
Torej ima država rezidentstva prejemnika dohodka izključno pravico do obdavčitve drugih elementov premoženja, kamor sodijo tudi vodna plovila.

V kolikor so rezidenti Slovenije že plačali davek v državi, kjer imajo vodna plovila registrirana (in ima s takšno državo Slovenija sklenjeno veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja), lahko zahtevajo povračilo tujega davka oz. vložijo zahtevo za oprostitev plačila davka na podlagi določb posamezne konvencije, ki jo vložijo v državi, kjer je bil davek plačan.

Obvestilo Durs


Več informacij na spletni strani Durs
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1526