100si

Vpisano: 27.3.2008 14:59:03

Izpolnjevanje napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006

Pojasnilo DURS, št. 4210-75/2007, 6. 2. 2007

V zvezi z izpolnjevanjem napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 in jo morajo zavezanci vložiti do 28. 2. 2007, v nadaljevanju navajamo najpogostejša vprašanja kot tudi odgovore, ki bodo v pomoč oziroma uporabna informacija davčnim zavezanem:

  • ali se v napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 vpisujejo vse obresti na denarne depozite, ki jih je zavezanec dosegel v letu 2006 ali samo znesek, ki presega znesek 300.000 tolarjev.

Zavezanci v navedeno napoved vpišejo celoten znesek doseženih obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 pri posameznem izplačevalcu in ne le znesek, ki presega znesek 300.000 SIT.

Oprostitev dohodnine od obresti, ki so jih dosegli rezidenti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki za leto 2006 znaša 300.000 SIT, bo zavezancem upoštevana v postopku odmere.

Posredujemo povezavo do navedene napovedi, ki si jo zavezanci lahko iztiskajo in uporabijo za izpolnitev svojih davčnih obveznosti: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-141-06163-OB~P001-0000.PDF.

  • ali je potrebno napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 vložiti tudi v primeru, ko skupni znesek doseženih obresti na denarne depozite NE presega zneska 300.000 SIT?

Ne, napovedi ni treba vložiti davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih državah članicah EU, dosežen v davčnem letu 2006, ne presega zneska 300.000 tolarjev.

  • ali je potrebno do 28. 2. 2007 vložiti tudi napoved za obresti na denarne depozite, ki so bile dosežene v letu 2006 pri banki v Kanadi?

Ne, ker to niso obresti, ki so bile dosežene pri banki ali hranilnici v Sloveniji ali državi članici EU (Države članice EU poleg Slovenije so: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija), ampak v Kanadi, ki ni članica EU. Obresti na denarne depozite, ki ste jih dosegli v letu 2006 v državah, ki niso članice EU, ste bili dolžni napovedati v 15 dneh od prejema obresti.

Obresti na denarne depozite, ki jih boste dosegli v letu 2007 v državah, ki niso članice EU pa boste morali vložiti pri davčnem organu do 15 dne v mesecu za preteklo trimesečje. To pomeni, da boste obresti na denarne depozite, ki jih boste npr. dosegli v mesecu januarju, februarju in marcu 2007 morali napovedati do 15 aprila. Posredujemo povezavo do napovedi za odmero dohodnine od obresti, ki si jo zavezanci lahko iztiskajo in uporabijo za izpolnitev svojih davčnih obveznosti: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-138-06005-OB~P007-0000.PDF.

  • ali je potrebno v napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 vpisati tudi obresti na obveznice. V napoved za odmero dohodnine za leto 2005 so se pod oznako 4301 med obresti, za katere je veljal neobdavčen del do 300.000, vštevale tudi obresti na obveznice s katerimi se je trgovalo na borznem trgu v Sloveniji in na priznanih borzah v drugih državah članicah EU?

Ne, v napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006 se ne vpisujejo obresti na obveznice in tako tudi ne vštevajo v znesek do 300.000 SIT. Od 1. 1. 2006 dalje, se od obresti na obveznice dohodnina izračuna in plača po stopnji 15 % (od leta 2008 bo stopnja 20 %), in se šteje kot dokončen davek. To pomeni, da navedenih obresti ni potrebno vpisati v nobeno napoved za davčne namene, ker se plačana dohodnina šteje kot dokončen davek. Plačnik davka je namreč dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1502