100si

Vpisano: 25.5.2023 11:27:02

Ključne novosti ZVOP-2

Splošna uredba (GDPR) postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice.

Ta področja ureja novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 163/22; ZVOP-2), ki se uporablja s 26.1. 2023 – s tem preneha veljati ZVOP-1.

Na tej strani najdete bistvene informacije o ZVOP-2 in povezave na obrazložitve in dodatna gradiva:

Kaj ureja ZVOP-2?

Nacionalni predpis lahko glede na določbe Splošne uredbe uredi določena vsebinska področja, kot so uporaba zdravstvenih, biometrijskih in genskih podatkov, nekatere postopkovne vidike (npr. postopek izrekanja sankcij in pravna sredstva) ter relacijo do drugih področij in pravic (npr. dostop do informacij javnega značaja, uporaba osebnih podatkov v raziskovalne, arhivske in statistične namene). Poleg tega ureja dodatne pogoje za pooblaščene osebe za varstvo podatkov, spreminja ureditev videonadzora, zagotavljanja sledljivosti in nekatera druga področja. ZVOP-2 pa ne sme spreminjati določb Splošne uredbe, saj se mora uredba neposredno uporabljati. Upoštevati je treba, da veljata tako Splošne uredba kot ZVOP-2, zato je tudi določbe ZVOP-2 treba brati v luči Splošne uredbe.

Besedilo zakona je dostopno na tej povezavi.

Vir: Informacijski pooblaščenec
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12814