100si

Vpisano: 19.5.2023 15:07:59

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023

V Uradnem listu RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023, je bil objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v državi članici EU, začasno izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe šestega odstavka 1. člena, II. poglavje, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12811