100si

Vpisano: 19.5.2023 14:29:35

Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Uradni list RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023

V Uradnem listu RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023, je bilo objavljeno Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu.

Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu določa namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe; temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila ter dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi. To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, spremeniti revidirane računovodske izkaze. V takih primerih naj revizor upošteva ustrezne določbe Mednarodnega standarda revidiranja (v nadaljevanju: MSR) 720 – Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.

Z uveljavitvijo tega stališča preneha veljati Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18), se pa lahko do 31. 12. 2023 uporabljajo njegove priloge kot zgled revizorjevega poročila, namesto prilog iz tega stališča. To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12810