100si

Vpisano: 8.5.2023 12:00:27

Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Navedena oprostitev velja le za opravljanje nepridobitne dejavnosti, v vsakem primeru pa so tudi ti zavezanci dolžni plačevati davek iz opravljanja pridobitne dejavnosti, kar je izrecno določeno v drugem odstavku 9. člena ZDDPO-2.

Nepridobitno oziroma pridobitno dejavnost za namene uveljavljanja oprostitve plačila davka po 9. členu ZDDPO-2 podrobneje opredeljuje Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis (doc)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12794