100si

Vpisano: 8.5.2023 12:51:58

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - maj 2023

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2023 ne smete zamuditi.

Do 3. 5.

 • sicer do 30. 4. – obrazec REK-O in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2023 izplačani samostojno
 • sicer do 30. 4. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar–marec 2023

Do 10. 5.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2023

Do 15. 5.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2023); obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2023
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu aprilu 2023
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu aprilu 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za april 2023, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 5. 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za april 2023, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 5. 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za april 2023, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 5. 2023
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2023

Do 18. 5.

 • na dan izplačila – obrazec REK-O in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2023; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2023
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. april; prvi dan vnosa je 11. 5.

Do 20. 5.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2023
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2023
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2023
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za april 2023

Do 22. 5.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2023
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 42,19 EUR, PIZ 42,91 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2023
 • Obrazec DDV-O za april 2023 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2023 (op. plačilo DDV je 31. 5.)

Do 23. 5.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-O

Do 31. 5.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za april 2023
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2023
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2023
 • obrazec REK-O in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2023 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2023

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12792