100si

Vpisano: 8.5.2023 15:58:01

Javno objavljena letna poročila za leto 2022

Brezplačen vpogled v letna poročila.

Javna objava letnih poročil za leto 2022 je bila dne 21.04.2023. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2022 javno objavljenih:

  • 68.990 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 2 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 111 revidiranih letnih poročil in 11 konsolidiranih letnih poročil),
  • 49.210 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 2.859 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 22.682 letnih poročil društev (od tega 8 revidiranih letnih poročil),
  • 96 letnih poročil nepridobitnih organizacij in
  • 0 poročil o plačilih vladam.

Povezava do iskalnika letnih poročil
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12785