100si

Vpisano: 31.3.2023 11:57:38

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - april 2023

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu 2023 ne smete zamuditi.

Do 17. 4.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za marec 2023); obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2023
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2023
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu marcu 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za marec 2023, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za marec 2023, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2023
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2023 – plačilo do 20. 4.

Do 20. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-O in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za marec 2023; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2023
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2023 in trimesečno obdobje januar-marec 2023
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2023 in trimesečno obdobje januar-marec 2023
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2023
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2023
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2023
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2023
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2022
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2022
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2023
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje januar – marec 2023
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 42,19 EUR, PIZ 42,91 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2023
 • Obrazec DDV-O za marec 2023 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2023 (op. plačilo DDV je 28. 4.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca; prvi dan vnosa je 13. 4.

Do 25. 4.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-O

Do 28. 4.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2023 in za obdobje januar do marec 2023
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2023
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2023

Do 30. 4.

 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2023
 • poročanje o odpadni embalaži (DROE)

Do 3. 5.

 • sicer do 30. 4. – obrazec REK-O in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2023 izplačani samostojno
 • sicer do 30. 4. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2023
 • Evropski plačilni sistem TARGET ne deluje na določene datume v letu, ki so dostopni na povezavi: https://www.ecb.europa.eu/services/contacts/working-hours/html/index.sl.html

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12763