100si

Vpisano: 21.3.2023 9:25:17

Zaposlitveni oglas: Vodja računovodstva in kontrolinga (m/ž), Murska Sobota

Iščemo vodjo, ki bo vodil naš oddelek za računovodstvo ter skrbel za poročanje in nadzor nad računovodskimi in davčnimi postopki, postopki poročanja ter podatki podjetja.

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne družbe s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 24.000 ljudi, je Skupina MOL aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Skupina MOL upravlja tri rafinerije in dva petrokemična obrata in ima v lasti mrežo 2300 bencinskih servisov v 9 državah Osrednje in Vzhodne Evrope. Skupina MOL je zavezana k transformaciji svojega tradicionalnega poslovanja na osnovi fosilnih goriv k nizko-ogljičnem, trajnostnem poslovnem modelu in si prizadeva, da bi postala ogljično nevtralna do leta 2050, medtem ko bo oblikovala nizko-ogljično krožno gospodarstvo v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope.

Kot članica Skupine MOL je družba MOL Slovenija d.o.o. na slovenskem trgu prisotna vse od leta 1996. Glavna dejavnost podjetja je prodaja naftnih derivatov na debelo in drobno prek maloprodajne mreže 53 bencinskih servisov MOL po Sloveniji. Če ste se pripravljeni pridružiti naši ekipi, lahko več informacij najdete tudi na naši spletni strani ali na LinkedIn strani podjetja.

Za čas odsotnosti sodelavke na porodniškem dopustu iščemo:

VODJO RAČUNOVODSTVA IN KONTROLINGA (M/Ž)

Kraj opravljanja dela:

Murska Sobota

Iščemo vodjo, ki bo vodil naš oddelek za računovodstvo ter skrbel za poročanje in nadzor nad računovodskimi in davčnimi postopki, postopki poročanja ter podatki podjetja. Delovno mesto vodi in organizira delo 6 sodelavcev in poroča finančni direktorici podjetja. Delo je dinamično, zahtevno in kompleksno, z vedno novimi izzivi, ki omogočajo odlično razvojno priložnost, ob podpori odlične ekipe in sodelavcev ki so vedno pripravljeni pomagati. Vključuje tudi mednarodno sodelovanja znotraj Skupini MOL, s čimer spoznate organiziranost, postopke in procese v mednarodnem delovnem okolju.

Ključne odgovornosti:

 • vodenje oddelka za računovodstvo in poročanja;
 • nadzor nad računovodskimi, davčnimi aktivnostmi ter aktivnostmi poročanja;
 • harmonizacija in razvoj računovodskih procesov ter uresničevanje strategije in poslovnih procesov tudi s pripravo predlogov za izboljšanje učinkovitosti;
 • nadzor in kontrola skladnosti računovodskih in davčnih podatkov ter zagotavljanje natančnih in doslednih podatkov prikazanih v poslovnih knjigah;
 • priprava časovnega in kontrolnega seznama za računovodski oddelek za potrebe zaključevanja in poročanja računovodskih podatkov;
 • koordinacija in sodelovanje pri revizorskih pregledih in inšpekcijskih nadzorih ter priprava računovodskih in davčnih poročil za zunanje in notranje potrebe, vključno s pripravo letnega poročila;
 • Sodelovanje pri projektih in oblikovanje strokovnega mnenja, sprejemanje odločitev z računovodskega in davčnega vidika za zagotovitev pravočasne in učinkovite izvedbe projekta;
 • Strokovni pregled pogodb, dokumentov in oblikovanje strokovnega mnenja z računovodsko- davčnega vidika, zagotavljanje rešitev za uvedbo novih poslovnih dogodkov;
 • pravočasna in natančna priprava podatkov, poročil, analiz za potrebe priprave ostalih analitičnih poročil in analiz v ostalih oddelkih, za potrebe poročanja Skupine MOL in sprejemanja odločitev na lokalni ravni oddelkov v podjetju ali Skupini MOL;
 • Strokovna podpora vodstvu podjetja pri zagotavljanju strokovnih in objektivnih podlag za odločanje.

Od vas pričakujemo:

 • najmanj 3 leta izkušenj s področja računovodstva, financ in priprave poročil ter 2 leti vodstvenih izkušenj,
 • univerzitetno izobrazbo najmanj VII. stopnjo izobrazbe, zaželena ekonomska smer,
 • tekoče pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • poznavanje najnovejših predpisov in zakonov s področja financ in računovodstva ter odlično poznavanje obeh področij

Kandidatom ponujamo:

 • odgovorno in dinamično delo v priznanem mednarodnem podjetju,
 • pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas za določen čas nadomeščanja sodelavke na porodniškem dopustu,
 • individualni razvojni načrt izobraževanja za osebno in profesionalno rast,
 • dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • različne ukrepe v sklopu promocije zdravja v podjetju (razširjeni managerski zdravniški pregledi, tečaji varne vožnje, …)

Prednost bodo imeli kandidati:

 • s sposobnostjo analitičnega in logičnega razmišljanja,
 • ki imajo veselje do dela s številkami, excel-om, bazami podatkov, poslovnimi sistemi in so sposobni delati več nalog in projektov hkrati,
 • usmerjeni k rezultatom in k delu v timu,
 • skrbni, natančni in dosledni pri izvajanju zastavljenih nalog.

V kolikor bi se želeli pridružiti dinamičnemu in prijetnemu kolektivu, kjer dajemo velik poudarek kulturi v podjetju (integriteta, motivacija, razvoj sposobnosti, sodelovanje, ciljna usmerjenost in usmerjenost na stranke), pošljite prijavo s priloženim življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku in dokazili preko kariernega sistema Skupine MOL.

Sodelovanje je mogoče preko pogodbe o zaposlitvi ali preko druge oblike sodelovanja.
Možno je delno delo od doma.

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12749