100si

Vpisano: 10.2.2023 15:45:36

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

1. člen

Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C) za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 6,92 eura.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-1/2023

Ljubljana, dne 13. januarja 2023

EVA 2023-2611-0002

Luka Mesec

minister

za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12714