100si

Vpisano: 15.2.2023 9:41:11

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2022

Javni poziv k vložitvi napovedi.

Rok za vložitev napovedi je 28. 2. 2023

Davčni zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2022 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2023. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

Davčni zavezanec, rezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Davčni zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem davčni zavezanec vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.

Če dohodnino za zavezanca izračuna in plača plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka doseženega z oddajanjem premoženja v najem z zahtevkom »Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja« je potrebno vložiti do 28. februarja 2023.

Napovedi za vse štiri prej navedene vrste dohodkov se lahko vloži:

  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
  • osebno ali po pošti pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register

Besedilo javnega poziva
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12703