100si

Vpisano: 15.2.2023 9:43:40

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2022

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine.

Rok za vložitev napovedi je 28. 2. 2023

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2022 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 28. februarja 2023. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset transakcij tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo tudi na obrazcu v papirni obliki pri finančnem uradu.

V napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 28. februarja 2023, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2022.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.

Besedilo javnega poziva
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12702