100si

Vpisano: 27.1.2023 14:04:08

Omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize

Z začetkom leta se je začel uporabljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki med drugim omogoča delno povračilo nadomestila plače.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane v 15 dneh od možnosti oddaje na Portalu za delodajalce.

Z začetkom leta se je začel uporabljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki med drugim omogoča delno povračilo nadomestila plače:

  • zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in
  • za delavce na začasnem čakanju na delo.

Delodajalci lahko od 26. 1. 2023 elektronsko oddate vlogi za oba ukrepa na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Pomembno!

Delodajalci morate v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oziroma od napotitve delavca na začasno čakanje na delo elektronsko oddati vlogo pri zavodu za zaposlovanje.

Tistim, ki bi morali vlogo oddati že v preteklih dneh, pa zaradi nedelovanja portala tega niste mogli storiti, bodo kot pravočasne šteli vloge, ki bodo oddane v 15 dneh od možnosti oddaje vlog na Portalu za delodajalce.

Če ob oddaji vloge ne boste imeli na voljo vseh dokazil, ki so potrebna za uveljavljanje obeh ukrepov (predvsem dokazilo o izračunu pristojnega organa SPIRIT o višini pomoči za gospodarstvo ), predlagamo, da vlogo kljub temu oddate pravočasno. Ob obravnavi vaše vloge vas bomo nakladno pozvali k njeni dopolnitvi.

Delo s skrajšanim delovnim časom se lahko odredi za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, medtem ko se delavca na začasno čakanje na delo lahko napoti od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, za največ 30 delovnih dni.

Če se delavec na vašo zahtevo vrne s čakanja nazaj na delo do 7 delovnih dni v tekočem mesecu, morate Zavod o tem predhodno obvestiti. Obvestilo pošljete po elektronski pošti na naslov: gpzrsz@ess.gov.si.

Vir: ZRSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12690