100si

Vpisano: 20.1.2023 13:06:36

Izračun minimalne plače 2023

Primerjava izračunov z upoštevano dodatno olajšavo ter brez upoštevanja dodatne olajšave.

Minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 je 1.203,36 EUR bruto[1].

Od 1.1.2020 se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

To pomeni, da so od 1.1.2020 iz minimalne plače izločeni vsi dodatki:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

K minimalni plači morajo delodajalci prišteti še dodatek za delovno dobo, dodatek za pogoje dela, del plače za delovno uspešnost in/ali poslovno uspešnost ipd.

Neto minimalna plača brez dodatkov in ob upoštevanju splošne ter dodatne splošne olajšave bo znašala 878,48 EUR in 854,10 EUR brez upoštevanja dodatne splošne olajašave.

Izračun

ZTŠ.

POSTAVKA

ZNESEK V EUR

 

1

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV (januar 2023)

1.181,75

1.181,75

2

BRUTO PLAČA

1.203,36

1.203,36

3

RAZLIKA

0,00

0,00

 

 

 

 

4

Splošna olajšava

416,67

416,67

5

Dodatna splošna olajšava

0,00

152,40

6

SKUPAJ OLAJŠAVE

416,67

569,07

 

 

 

 

 

PRISPEVKI DELOJEMALCA

 

 

7

OD BRUTO PLAČE (22,10 %) (ZŠT. 2 * 22,10 %)

265,94

265,94

8

OD NAJNIŽJE OSNOVE (15,50 % + 6,36 %) - BREMENIJO DELODAJALCA (ZŠT. 3 *21,86 %)

0,00

0,00

9

OD NAJNIŽJE OSNOVE (0,14 % + 0,10 %) - BREMENIJO DELAVCA (ZŠT. 3 * 0,24 %)

0,00

0,00

 

 

 

 

10

OSNOVA ZA DOHODNINO (ZŠT.2- ZŠT.6- ZŠT.7- ZŠT.9)

520,75

368,35

11

DOHODNINA PO LESTVICI (16 %) (ZŠT. 10 * 16 %)

83,32

58,94

 

 

 

 

12

NETO PLAČA (ZŠT.2 - ZŠT.7- ZŠT.9- ZŠT.11)

854,10

878,48

 

 

 

 

13

PRISPEVKI DELODAJALCA

 

 

14

OD BRUTO PLAČE (16,10 %) (ZŠT.2 * 16,10 %)

193,74

193,74

15

OD NAJNIŽJE OSNOVE (16,10 %) (ZŠT.3 * 16,10 %)

0,00

0,00

16

PRISPEVKI DELOJEMALCA, KI BREMENIJO DELODAJALCA (ZŠT. 8)

0,00

0,00

17

STROŠEK DELODAJALCA

1.397,10

1.397,10

OP: Najnižja osnova za obračun prispevkov v višini 1.181,75 EUR velja za izplačila do 28.2.2023. Razlika do minimalne plače ni obračunana, ker je minimalna plača višja od najnižje osnove za obračun prispevkov.


[1] https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023004.pdf
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12673