100si

Vpisano: 28.12.2022 13:36:30

Mag. Katja Blatnik

Novosti pri normiranih s.p. v letu 2023

Spremembe Zakona o dohodnini vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki ter prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance.

V Ur. l. RS, št. 158/22 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki prinaša spremembe ugotavljanja davčne osnove za normirance.

Spremembe vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, in sicer za zavezance, katerih prihodki so bili v davčnem letu pred priglasitvijo med 50.000,00 EUR in 100.000,00 EUR. V teh primerih velja, da bodo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki za davčno leto 2023 lahko priglasili tisti zavezanci, pri katerih je bila v skladu z zakonom, ki ureja PIZ, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (prej pet mesecev). V drugih primerih (prihodki do 50.000,00 EUR in/ali opravljanje dejavnosti na novo) glede priglasitve ni sprememb.

Spremembe prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance, saj je to odvisno od višine prihodkov. Tisti, ki izpolnjujejo pogoj neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), bodo davek izračunali po sledeči lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

 % prihodkov

nad

do

 

50.000

80 %50.000

100.000

40 %

nad 

50.000

100.000


0 %

nad 

100.000

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 50.000,00 EUR.

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti) ne izpolnjujejo - v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., pa bodo davek izračunali po lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

 % prihodkov

nad

do

 

12.500

80 %12.500

50.000

40 %

nad 

12.500

50.000


0 %

nad 

50.000

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 12.500,00 EUR.

Primerjalni izračuni davčnih obremenitev so objavljeni na povezai:

normiranci 2022 in 2023

Glede prispevkov za socialno varnost ni sprememb. Najnižja in najvišja osnova za leto 2023 bosta znani po objavi podatka PP v RS za leto 2022 in se bosta uporabljala za obračune od februarja 2023 dalje.

Popoldanski s.p., ki plačujejo pavšalne prispevke, pa morajo spremembo zneskov za ZZ upoštevati že za obračunski mesec januar 2023, spremembo prispevkov za PIZ pa za april 2023. Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2023 – prvo trimesečje:

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april do december


Prispevek za PIZ

41,04

41,04

41,04

n.p.Prispevek za ZZ

10,73

10,73

10,73

10,73


32,18

32,18

32,18

32,18


Skupaj ZZ

42,91

42,91

42,91

42,91


SKUPAJ PIZ in ZZ

83,95

83,95

83,95

n.p.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12652