100si

Vpisano: 21.12.2022 15:53:30

Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2AA

Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022.

Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2AA (FURS; docx)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (20. 12. 2022), razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Spremenjeni členi (44., 48., 59., 90., 109., 111., 113. in 123, spremenjeno poglavje VII.A ter spremeni a131.a, 135.č in 142. člen) se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023. Bistvene spremembe oziroma novosti so na naslednjih področjih:

  1. Olajšave
  2. Davčna stopnja
  3. Oprostitev plačila dohodnine od drugih dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
  4. Dohodki iz zaposlitve
  5. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
  6. Dohodki iz oddajanja premoženja v najem
  7. Dividende
  8. Dobiček iz kapitala
  9. Cedularni dohodki (dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala)
-


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12640