100si

Vpisano: 21.12.2022 15:49:18

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2AA

Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022.

Spremenijo se odstotki davčno priznanih (normiranih) odhodkov, in sicer glede na višino doseženih prihodkov in glede na vključenost v obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu (v zvezi z dejavnostjo zavezanca).

Pri zavezancih, ki bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovano za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebo neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

% prihodkov

nad

do


50.000

80 %50.000

100.000

40 %

nad

50.000

100.000


0 %

nad

100.000

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 60.000 EUR

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

% prihodkov

nad

do


12.500

80 %12.500

50.000

40 %

nad

12.500

50.000


0 %

nad

50.000

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12638