100si

Vpisano: 10.1.2023 14:53:13

Dohodninska lestvica za leto 2023

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023.

Če znaša neto letna
davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

8.755,00

16 %

8.755,00

25.750,00

1.400,80

+ 26 % nad 8.755,00

25.750,00

51.500,00

5.819,50

+ 33 % nad 25.750,00

51.500,00

74.160,00

14.317,00

+ 39 % nad 51.500,00

74.160,00

23.154,40

+ 50 % nad 74.160,00

Stopnje dohodnine:

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2023 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

729,58

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 % nad 729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 % nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 % nad 4.291,67

6.180,00

1.929,53

+ 50 % nad 6.180,00

Davčne olajšave:

1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2023:

Če znaša skupni dohodek v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

16.000,00

5.000,00 + (18.761,40 - 1,17259 x skupni dohodek)

16.000,00

5.000,00

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

1.333,33

416,67 + (1563,45 - 1,17259 x skupni dohodek)

1.333,33

416,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 416,67 evrov.

2. Osebne olajšave

Namen

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih

invalidu s 100% telesno okvaro

18.188,61

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

1.500,00

125,00

zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

1.500,00

125,00

3. Posebna osebna olajšava

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 3.500,00 evrov.

Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 1.300,00 evrov. Olajšava se priznava na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.

4. Posebna olajšava

  • za vzdrževane otroke


Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih

Za prvega vzdrževanega otroka

2.698,00

224,83

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

9.777,00

814,75

Za drugega vzdrževanega otroka

2.933,00

244,42

Za tretjega vzdrževanega otroka

4.892,00

407,67

Za četrtega vzdrževanega otroka

6.851,00

570,92

Za petega vzdrževanega otroka

8.810,00

734,17

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.959,00 evrov (mesečno za 163,25 evrov) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih

2.698,00

224,83

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 evrov letno.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12637