100si

Vpisano: 7.12.2022 11:30:42

Obračun davčnega odtegljaja REK-O obrazca in postopek oddaje prek eDavkov

Predlaganje REK obrazcev.

Podrobnejši opis

Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK obrazec), v katerem opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena ZDavP-2. Plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki) po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti.

Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa:

  • za dohodke izplačane do vključno 31. 12. 2022 in popravljanje predloženih podatkov Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V prilogi Pravilnika so podrobneje opisana in obrazložena vsa polja zbirnega REK obrazca kot tudi vsa polja iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani individualno po posameznem davčnem zavezancu. Podroben opis predlaganje REK obrazcev z datumom izplačila do 31. 12. 2022 je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS).
  • za dohodke izplačane od vključno 1. 1. 2023 dalje in popravljanje predloženih podatkov Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev – Pravilnik REK-O. V prilogi Pravilnika REK-O sta objavljena obrazca REK-O in REK-1b. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Pravilnika REK-O so Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev objavljena na spletni strani FURS. Pravilnik in navodila se uporabljajo tudi za dohodke iz delovnega razmerja, ki jih izplačuje delodajalec fizična oseba, in sicer za izplačila dohodkov, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2023 dalje.

REK-O obrazec nadomešča naslednje davčne obrazce, veljavne do 31. 12. 2022: REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f in PNIPD obrazce.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12619