100si

Vpisano: 24.11.2022 10:41:35

Poročanje izplačevalcev dodatka dijakom in študentom

Letna odmera dohodnine po 77. členu ZDUPŠOP.

Dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente v skladu z 77. členom Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) bodo do 31. januarja 2023 poročali izplačevalci navedenega dodatka v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine v datoteki VIROPR.DAT - podatki o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine, pod oznako vrste dohodka 8044 (Dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen od nadomestil plače oziroma izgubljenega zaslužka ter razen od dohodkov za čas dejanskega opravljanja službe v Civilni zaščiti).

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12603