100si

Vpisano: 3.11.2022 12:38:28

Regres in povračila stroškov javnih uslužbencev

Ob izplačilu regresa javnim uslužbencem, ki ga določa Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, se obračuna akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost ter ob izplačilu davčnemu organu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

V Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022 je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki med drugimi določa višini regresa za letni dopust za leto 2022 in višino regresa za prehrano. Podrobno pojasnilo je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo

V zvezi z izplačilom regresa je pojasnjeno, da v skladu z delovnopravno zakonodajo izplačila regresa za letni dopust, ki se izplača po 1. juliju, vsebinsko načeloma ni možno opredeliti kot regres, zato se dogovorjena pravica do poračuna regresa za letni dopust obdavči, saj ne izpolnjuje pogojev iz 13. točke prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini.

Od izplačila je treba obračunati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. Pri poročanju na REK obrazcu se uporabi vrsta dohodka 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Razlika regresa za prehrano do višine 6,15 eur (razlika med 6,15 eur in 4,94 eur), ki bo izplačana pri plači za oktober 2022 se na REK obrazcu lahko poroča ločeno z uporabo vrste dohodka 1190, lahko pa se poroča tudi pri tekoči plači tako, da se v polju B04 Povračila stroškov prehrane vpiše skupen znesek izplačanega povračila (poračun + prehrana oktober).

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12584