100si

Vpisano: 2.11.2022 11:36:05

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - pojasnilo

V Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022, je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Dogovor vsebuje naslednje ukrepe:

1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini

3. Določitev regresa za letni dopust za leto 2022

4. Določitev regresa za prehrano

5. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad

6. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice

7. Zagotavljanje finančnih sredstev

Pojasnila glede ukrepov, ki veljajo za javne uslužbence, vključno z javnimi uslužbenci plačne skupine B (direktorji, ravnatelji, tajniki) (docx)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12583