100si

Vpisano: 25.9.2006 20:51:41

Javna razprava o osnutku SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007).

Na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo je objavljeno naslednje obvestilo:

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si

Vir: http://www.si-revizija.si/o_siru/splosna_obvestila.php
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1258