100si

Vpisano: 27.10.2022 12:48:48

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023

25. oktobra je Zavod RS za zaposlovaje ojavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Povabilo bo odprto od 11. novembra 2022 do razdelitve sredstev, najkasneje do 28. aprila 2023.

Javno povabilo je namenjeno izboru programov javnih del za leto 2023 z vseh področij Kataloga programov javnih del. Na voljo je 14 milijonov EUR iz proračuna Republike Slovenije. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih.

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 1 leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Vključitev v program javnega dela je možna le na podlagi naše napotitve.

Izvajalci lahko oddate ponudbe na javno povabilo od 11. 11. 2022 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 28. 4. 2023.

► Poglejte vse o javnem povabilu, za mobilne uporabnike.

Priprava ponudbe na portalu in elektronska oddaja

Ponudbo za javna dela pripravite in elektronsko oddate na Portalu za delodajalce.

Priprava ponudbe je možna od objave javnega povabila, to je od 25. 10. 2022.

Oddaja ponudbe bo možna od odprtja javnega povabila, to je od 11. 11. 2022.

Registracija na portalu za pripravo in oddajo ponudbe

Pred prvo uporabo Portala za delodajalce se registrirate. Brez registracije ne boste mogli pripraviti in oddati ponudbe za javna dela.

► Za pomoč pri registraciji na portalu vam je na voljo naš Kontaktni center:

  • na brezplačni številki 080 20 55
    ponedeljek, torek in četrtek, 8:00–15:00,
    sreda, 8:00–17:00,
    petek, 8:00–13:00
  • po elektronski pošti kontaktni.center@ess.gov.si.

Vir:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12574