100si

Vpisano: 23.8.2022 14:45:06

Rešenih 62,39 % vseh vloženih ugovorov zoper informativni izračun dohodnine

Dne 8. 8. 2022 je bilo z osebno vročitvijo odpremljenih 21.431 (62,39 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na transakcijski račun (TRR) zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine.

V zvezi z dohodnino 2021 je bilo izdanih 1.537.814 informativnih izračunov dohodnine prve, druge in tretje tranše (IID). Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 34.352 (2,23 %) zavezancev, od tega se jih je 21.933 (63,85 %) ugovorov nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 21.431 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID jih je 17.029 (79,46 %) z vračili, 3.363 (15,69 %) z doplačili in 1.039 (4,85 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 15.765.070 evrov vračil in 1.881.604 evrov doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 925 evrov, povprečni znesek doplačila pa 559 evrov.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12505