100si

Vpisano: 18.7.2022 10:01:13

Elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo uvaja elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu.

Prijava nezgode-poškodbe pri delu trenutno še poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1. 9. 2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti elektronsko prek portala SPOT.

Podrobnosti o novem elektronskem postopku najdete na spletnih straneh ZZZS, kjer je tudi povezava na informacije na portalu SPOT glede pooblaščanja za ta postopek:

Portal za zavezance - e-poslovanje - prijava nezgod in poškodb pri delu

Več informacij:

Vir: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12477