100si

Vpisano: 3.5.2022 14:04:56

Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je na testnem portalu eDavki objavljen REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele ZDoh-2Z, in REK-O za izplačila vrst dohodkov 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 ter 1150 z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je bil na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavljen REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001), o čemer je FURS obveščal v novici Možnost testiranja REK-O obrazca. Na podlagi testiranj so bile ugotovljene posamezne napake v kontrolah pri plači, kar je bilo ustrezno popravljeno. Popis kontrol (tudi za ostale vrste dohodkov) je objavljen v datoteki "REK-O kontrole", pri čemer velja opozoriti, da je navedeni dokument delovni osnutek in da so kontrole, ki so zapisane z rdečo, še v razvoju, bodo pa implementirane in naj jih razvijalci programske opreme ustrezno upoštevajo.

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

  • 1001 Plača in nadomestilo plače
  • 1003 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov
  • 1090 Regres
  • 1107 Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku
  • 1110 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov
  • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta
  • 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Kot je bilo napovedano v novici Novi REK obrazec 1. septembra 2022, je bila v okviru prenove REK obrazcev poenostavljena tudi oddaja REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K), kar je prav tako sedaj možno testirati.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

V pomoč pri prilagoditvi programske podpore so objavljena tudi Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca s podrobnim opisom posameznih polj.

REK-O obrazco za ostale vrste dohodkov bodo objavljeni postopoma, o čemer naj bi FURS sproti obveščal. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca

REK-O obrazec

Kontrole na REK-O obrazcih

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12382