100si

Vpisano: 28.2.2022 15:06:12

Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je bilo do 31. 3. 2022 odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020. Do odloga plačila so bili, ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZIUPPP, upravičeni samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje ter kmetje.

Pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki jim 31. 3. 2022 poteče odlog plačila, se uporabijo podatki iz spodnje tabele. Zavezancem predlagamo, da pred plačilom preverijo stanje svojih obveznosti v spletnem portalu eDavki (vpogled eKarticaO) ali mobilni aplikaciji eDavki, kjer je tudi mogoče pripraviti plačilne naloge za plačilo. Na spletni strani Finančne uprave je podanih več informacij o preverjanju stanja dolga in postopanju, če se z izkazanim stanjem ne strinjate

Vabimo vas, da se s pravočasnim plačilom obveznosti izognete plačilu zamudnih obresti oziroma davčni izvršbi.

Vrsta prispevka Podračun Referenca
Prispevki za pokojninsko invalidsko zavarovanje SI56011008882000003 SI19 DŠ-44008
Prispevki za zdravstveno zavarovanje SI56011008883000073 SI19 DŠ-45004
Prispevki za starševsko varstvo SI56011008881000030 SI19 DŠ-43001
Prispevki za primer brezposelnosti SI56011008881000030 SI19 DŠ-42005

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12318