100si

Vpisano: 9.2.2022 8:13:41

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

1. člen

V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17, 80/19, 164/20 in 205/21) se v Prilogi 1 v opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 besedilo »60 odstotkov« nadomesti z besedilom »40 odstotkov«.

2. člen

V Prilogi 2 se v opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 besedilo »60 odstotkov« nadomesti z besedilom »40 odstotkov«.

V opisu zaporedne številke 15.18 se v prvem stavku besedilo »s četrtim odstavkom 61.a člena ZDoh-2« nadomesti z besedilom »z 61.a členom ZDoh-2«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

 

Št. 007-52/2022/8
Ljubljana, dne 25. januarja 2022
EVA 2022-1611-0006

Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12300