100si

Vpisano: 20.1.2022 14:04:16

Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Nepridobitne organizacije

Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije

Nepridobitne organizacije predložijo:

  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12279