100si

Vpisano: 2.3.2022 14:30:20

Podaljšana pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni) (velja od 5. 2. 2021 do 31. 5. 2022)

Vlada RS je s sklepom na seji dne 24. 2. 2022 podaljšala veljavnost ukrepa, po katerem lahko delavci uveljavljajo pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, in sicer do 31. 5. 2022. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2022.

Na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/2021 - ZDUOP) je pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni trajala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/2021 - ZDUPŠOP), je to pravico podaljšal do 28. 2. 2022. Na podlagi določbe 31. člena ZDUOP, da lahko Vlada RS ukrep podaljša za obdobje treh mesecev, je Vlada RS na seji dne 24. 2. 2022 veljavnost ukrepa podaljšala do 31. 5. 2022.

Več o tej pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce).

Vir: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12274