100si

Vpisano: 3.1.2022 22:25:25

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

1. člen

V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17, 80/19 in 164/20) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »36/19 in 66/19« nadomesti z besedilom »36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE«.

2. člen

V 4. členu se besedilo »79/18 in 66/19« nadomesti z besedilom »79/18, 66/19 in 172/21«.

3. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

4. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

5. člen

Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

6. člen

Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

 

Št. 007-1286/2021/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-1611-0108

Mag. Andrej Šircelj
minister za finance

 

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12227