100si

Vpisano: 26.5.2021 18:34:57

Izdaja sklepov o ustavitvi postopkov za odstopljene vloge po interventnih zakonih

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je objavljeno naslednje obvestilo.

V prihodnjih dneh bomo na Zavodu pričeli izdajati sklepe o ustavitvi postopkov za vse vloge po interventni zakonodaji, od katerih ste delodajalci sami odstopili iz različnih razlogov.

V času izvajanja ukrepov smo, z namenom čimprejšnjega izplačila nadomestil in subvencij po interventni zakonodaji, prednostno reševal aktivne vloge delodajalcev.

Zato bomo sklepe o ustavitvi izdali sedaj in s tem ustrezno formalno zaključili postopke. 

Vir
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12011