100si

Vpisano: 26.4.2021 14:48:17

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Pogosta vprašanja in odgovori

Na FURS so pripravili Pogosta vprašanja in odgovore glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (docx).

Kazalo

1. Na kakšen način izračunam upad prihodkov, če se je v letu 2020 povečalo število zaposlenih ali če se je povečala vrednost osnovnih sredstev?
2. Kako preklicati že vloženo izjavo za vračilo, če izpolnjujem pogoje iz naknadno spremenjenega pravilnika izpolnjujem in mi mesečnega temeljnega dohodka in nadomestila za čakanje na delo ni potrebno vračati.
3. Ali je mogoče kriterije iz spremenjenega pravilnika uporabiti tudi za pomoč pridobljeno po interventnem zakonu ZIUZEOP (mesečni temeljni dohodek za marec-maj 2020) in ZDUOP (PKP 8)?
4. Ali pri osnovnih sredstvih upoštevamo le opredmetena osnovna sredstva kot pri NFS ali tudi neopredmetena?
5. Upoštevanje samozaposlenega pri izračunu povprečnega števila zaposlenih. Kaj v pravilniku pomeni povečanje števila zaposlenih za 1 (povprečno število zaposlenih + 1)?
6. Ali se pri izračunu števila delovnih ur upoštevajo tudi nadure?
7. Preračun upada prihodkov po novih kriterijih, če podjetje ni poslovalo v celotnem letu 2019 oziroma 2020. Ali lahko najprej preračunamo povprečne mesečne prihodke v 2019 in 2020 in nato apliciramo povprečno število zaposlenih oz. vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, pri čemer upoštevamo obdobje poslovanja, pri sredstvih pa zadnji obračunski dan obdobja poslovanja.
8. Ali gre v pravilniku pri formuli določeni v členu 3.b za napako (vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč + 1)?
9. S.p. v letu 2019 ni imel zaposlenih delavcev in je imel prihodke v višini 20.000 eurov. V letu 2020 je s.p. zaposlil enega delavca za nedoločen čas (vmes je bil tudi napoten na čakanje na delo, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti). V letu 2020 je s.p. imel prihodke v višini 30.000 eurov. Stanje osnovnih sredstev v letu 2019 je bilo 50.000 eurov in v letu 2020 pa 45.000 eurov. Kako izračuna upad prihodkov po pravilniku o sorazmernosti in ali mora stranka vrniti državno pomoč?

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11973