100si

Vpisano: 31.3.2021 14:50:30

Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

Dostava podatkov od odmernega leta 2016 dalje poteka v skladu s 339. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki v dostavo vključuje tudi notarje v primerih, ko je za odsvojitev deleža potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.

Po spremenjenih določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2), se v skladu s 6. točko 90. člena med dividende uvršča tudi izplačano vrednost deležev, v primeru odsvojitve deležev v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe. Odsvojitev deležev v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe po tej točki, ne šteje za odsvojitev kapitala po poglavju III.6.3. tega zakona.

Navedena sprememba je v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah, zahtevala dopolnitev pri dostavi podatkov o odsvojitvah deležev preko portala eDavki.

Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje (docx)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11929