100si

Vpisano: 19.2.2021 11:46:54

Nova minimalna urna postavka za študentsko delo od 19. 2. 2021 dalje

Odredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Uradnem listu 24/2021 je bila 18.2. 2021 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Z 19. 2. 2021 se zviša minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo iz 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto) na 5,89 EUR bruto (4,98 EUR neto).


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11853