100si

Vpisano: 19.1.2021 9:29:23

Poziv k popravku obračuna prispevkov za socialno varnost za marec in/ali april in/ali maj 2020

Obvestilo FURSa.

V skladu z določbo šestega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP zavezanec, ki je uveljavljal oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in/ali april in/ali maj 2020, ni smel predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost  (OPSV) z višjo zavarovalno osnovo kot mu je bila določena na podlagi 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

Vse zavezance, ki so si v obravnavanem obdobju zvišali zavarovalno osnovo, priznana pa jim je bila oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, pozivamo, da najkasneje do 30. januarja 2021 oddajo popravek OPSV (popravek Z – znižanje) in prispevke za socialno varnost obračunajo od zavarovalne osnove, ki jim je bila določena na podlagi 145. člena ZPIZ-2.

Vir: edavki
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11783