100si

Vpisano: 7.1.2021 12:07:55

Vlada potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Novela ZIZ-M

Vlada je na seji dne 23. decembra 2020  potrdila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Predlog novele ZIZ-M prinaša spremembe na področjih, ki zadenejo najranljivejše skupine posameznikov. Izvršilni postopek je primarno namenjen upniku, da doseže prisilno uveljavitev svoje obveznosti, tega cilja pa vendarle ni mogoče doseči za vsako ceno in na kakršenkoli način. S predlogom zakona se zagotavlja ustrezno varstvo dolžnika v primerih, ko so podani posebno upravičeni razlogi za odlog izvršbe. S predlogom se širi možnost intervencije Vrhovnega sodišča RS tudi v izvršilnih zadevah z namenom oblikovanja enotne sodne prakse. 

Poseben položaj živalim se priznava tudi v izvršbi, saj se določa zaščita hišnih živali pred izvršbo. V postopku prisilne izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji z odvzemom otroka se (izrecno) določa možnost, da se tudi v tem postopku izjemoma omogoči odlog izvršbe, kadar obstajajo okoliščine, zaradi katerih takojšnja izvršba ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka. Poleg tega so na tem področju predlagane nekatere druge spremembe in dopolnitve ureditve, ki lahko na zakonski ravni prispevajo k temu, da je odvzem otroka izpeljan strokovno, odgovorno in z vso skrbnostjo ter ustreznim delovanjem vseh udeleženih, da je skrbno načrtovan, saj pomeni vsak odvzem otroka hud in boleč poseg v otrokovo življenje, zato ga je treba izvesti humano in z največjo mero občutljivosti.

Glede na spremembe Zakona o sodiščih v zvezi z delovanjem sodišč v izrednih razmerah se temu zaradi varstva dolžnika prilagajajo tudi določbe ZIZ, ki urejajo delovanje izvršiteljev v teh razmerah.

Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11755