100si

Vpisano: 7.1.2021 12:01:21

Vlada podpira prizadevanja za ureditev trga kriptoimetij

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 - 11053/20.

Slovenija pozdravlja prizadevanja za ureditev trga kriptoimetij in spodbujanje inovacij v finančnem sektorju, zato tudi podpira sprejem predloga uredbe o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, v sklopu katere bodo določena enotna pravila za izdajatelje kriptoimetij in ponudnike storitev v zvezi s kriptoimetji. S sprejetjem predloga uredbe se bodo po celotni Evropski uniji tako poenoteno premostile razlike, ki danes povzročajo razdrobljenost trga. Usklajeni postopki bodo med drugim zmanjšali zapletenost poslovanja in s tem pripomogli k znižanju stroškov poslovanja obstoječih podjetji, hkrati pa bo tem podjetjem in vstopajočim konkurentom omogočen neoviran dostop do notranjega trga in pravna varnost, ki je potrebna za spodbujanje odgovornega inoviranja na trgu kriptoimetij. Uredba bo zagotovila tudi ustrezno raven zaščite vlagateljev v kriptoimetja in jasno razumevanje njihovih pravic, hkrati pa bo pripomogla k ustreznem upravljanju sistemskih in kibernetskih tveganj, povezanih z izdajo in opravljanjem storitev v zvezi s kriptoimetji, ter tako pozitivno vplivala na finančno stabilnost Evropske unije.

Slovenija si prizadeva za sprejem uredbe zaradi njene tesne povezanosti z uredbo pilotne ureditve za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence. Uredbi bosta prispevali k povečanju uporabe tehnologije razpršene evidence na finančnem področju ter med drugim omogočili učinkovitejše zbiranje sredstev za poslovanje podjetij in izvajanje plačilnih in drugih finančnih storitev. S podpiranjem obeh uredb se Slovenija zavzema za nadaljnje omogočanje konkurence, podpiranje inovacij in zmanjševanje tveganj na področju digitalnih finančnih storitev.

Vir: Ministrstvo za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11754